sales01@havicom.vn

Báo giá

Loại broad:

   

Kích thước:

x
mm

Số lượng:

pcs
 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • 40
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 200
 • 250
 • 300
 • 350
 • 400
 • 450
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 1500
 • 2000
 • 2500
 • 3000
 • 3500
 • 4000
 • 4500
 • 5000
 • 5500
 • 6000
 • 6500
 • 7000
 • 7500
 • 8000
 • 9000
 • 10000

Số lớp:

Vật liệu :

Độ dày:

        

Min Track/ Spacing:

       

Min hole Size:

       

Màu sơn

             

Silk screen

      

Xử lí bề mặt :

       

Độ dày lớp đồng :

       

Ghi chú :

File thiết kế:

Chúng tôi sẽ báo giá lại trong vòng 30 phút