sales01@havicom.vn
Sản phẩm

Product

Mạch dẻo

Mạch dẻo

21/04/2018 11:54 AM   8478
Bo mạch dẻo có mặt trong hầu hết các thiết bị điện tử tiên tiến như xe cộ, máy bay... và thiết bị hỗ trợ cầm tay PDA, thiết bị điều khiển trong công nghiệp và y tế, vệ tinh và hệ thống an toàn.
Xem chi tiết
Mạch in PCB nhiều lớp

Mạch PCB nhiều lớp

21/04/2018 11:54 AM   8844
Hầu hết PCB đều được làm từ FR-4, mạch hoạt động tốt với tần số 150Mhz và các đường mạch có độ dài khoảng 8inch. Bảng sau cho ta một vài gợi ý khi chọn chất liệu làm board.
Xem chi tiết
Mạch in PCB 2 lớp

Mạch PCB 2 lớp

21/04/2018 11:54 AM   8970
Hầu hết PCB đều được làm từ FR-4, mạch hoạt động tốt với tần số 150Mhz và các đường mạch có độ dài khoảng 8inch. Bảng sau cho ta một vài gợi ý khi chọn chất liệu làm board.
Xem chi tiết
Mạch PCB cao tần

Mạch PCB cao tần

25/05/2018 05:04 PM   2503
Hầu hết PCB đều được làm từ FR-4, mạch hoạt động tốt với tần số 150Mhz và các đường mạch có độ dài khoảng 8inch. Bảng sau cho ta một vài gợi ý khi chọn chất liệu làm board.
Xem chi tiết
Năng lực sản xuất

Năng lực sản xuất

26/05/2018 09:31 AM   2052
Xem chi tiết
Mạch dẻo

Mạch dẻo

21/04/2018 11:54 AM   2085
Bo mạch dẻo có mặt trong hầu hết các thiết bị điện tử tiên tiến như xe cộ, máy bay... và thiết bị hỗ trợ cầm tay PDA, thiết bị điều khiển trong công nghiệp và y tế, vệ tinh và hệ thống an toàn.
Xem chi tiết