info@havicom.vn
Dự án

Tin tức

Tổng hợp định dạng gerber

16/05/2019 10:19 PM     932

Định dạng Gerber là một định dạng vector ASCII mở được sử dụng trong các phần mềm thiết kế và sản xuất mạch in, chúng chỉ ra các lớp của bo mạch như lớp đồng, lớp mặt nạ hàn ... Nhiều ứng dụng có thể 

 

Các lớp gerber quan trọng cần phải có khi gia công mạch in bao gồm:

  • All copper layers (inner & outer)
  • Soldermask layers
  • Silkscreen/legend layers
  • Via plugging layers (if applicable)
  • Solder paste layers (for assembly)
  • Aperture list if apertures are not embedded in Gerber data

Dưới đây là các định dạng gerber xuất ra từ các phần mềm thiết kế mạch phổ biến

Software: Eagle

File Extension

Description

cmp

Top Copper

sol

Bottom Copper

stc

Top Soldermask

sts

Bottom Soldermask

plc

Top Silkscreen

pls

Bottom Silkscreen

drd

NC Drill

Software: Orcad

File Extension

Description

top

Top Copper

bot

Bottom Copper

smt

Top Soldermask

smb

Bottom Soldermask

sst

Top Silkscreen

ssb

Bottom Silkscreen

thruhole.tap

NC Drill

Software: Protel / Altium

File Extension

Description

gtl

Top Copper

gbl

Bottom Copper

gts

Top Soldermask

gbs

Bottom Soldermask

gto

Top Silkscreen

gbo

Bottom Silkscreen

drl

NC Drill

 

Tin tức liên quan