sales01@havicom.vn
Dự án

Tin tức

Xuất file Gerber từ phần mềm thiết kế mạch in Eagle

06/11/2018 09:12 AM     4495

 EAGLE là phần mềm thiết kế mạch in 1 lớp, mạch in 2 lớp và mạch in nhiều lớp đơn giản và hiệu quả.

Để có được file đặt mạch in, ngoài quá trình thiết kế mạch in, một bước vô cùng quan trọng là xuất file gerber - file đặt mạch.

VNPCB sẽ hướng dẫn bạn được các bước để có được file gerber từ phần mềm EAGLE:

Giao diện EAGLE :

             null

Bước 1: Đặt gốc tọa độ mạch in :

                 null

Chọn View => Mark. Sau đó di chuyển chuột tới vị trí gốc tọa độ muốn đặt.

Bước 2 : Export File

                          null

Chọn File => CAM Processor một cửa sổ xuất hiện cho phép bạn xuất file thoe từng lớp:                         

                         null 

 

Thao tác: 

              - Ở mục Job : Bạn điền tên lớp bạn cần xuất . 

              - Mục Device : GERBER_RS274x.

              - Chọn các lớp bên mục Layer.

              - Lần đầu tiên bạn lưu file , tại thư mục output bạn chọn đường dẫn tới local cần lưu.

 Lưu ý : Đối với phần mềm EAGLE , mạch in của bạn có bao nhiêu lớp bạn cần xuất đủ số lần để đảm bảo không bị thiếu file.

Sau khi lưu file xong bạn cần thay đổi tên lớp ở mục JOB và chọn các lớp ở mục layer đối với các lớp còn lại.

Sau đó ADD để thêm file cần xuất.

Riêng với lớp lỗ khoan:

 

                         null

Mục Divice : EXCELLON 

Sau khi ADD đủ số lớp của mạch. Bạn con Process Job để thực hiện quá trình sinh file Gerber.

 Sau khi quá trình Process Job kết thúc . Bạn sẽ nhận được các file gerber trong thư mục bạn đã lưu trước đó.

Tất cả các file này bạn nên nén thành tệp tin định dạng .ZIP để đặt mạch in.

 

Tin tức liên quan