info@havicom.vn
Dự án

Dịch vụ PCB theo yêu cầu

Mạ nửa lỗ là gì? mạ nửa lỗ trong thiết kế PCB

Mạ nửa lỗ là gì? mạ nửa lỗ trong thiết kế PCB

15/07/2019 05:41 PM   1631
Mạ nửa lỗ trong thiết kế PCB là gì: Các lỗ được mạ (hay lỗ đúc) là các lỗ được tạo ra từ cạnh của các tấm mạch in được mạ bằng đồng sử dụng một quy trình chuyên biệt.
Xem chi tiết
Mạch điện tử

DỊCH VỤ ĐẶT MẠCH IN 2 LỚP ĐẾN 16 LỚP

18/04/2018 09:10 AM   4005
Thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu, sản xuất mạch in và hàn lắp SMT
Xem chi tiết
MẠCH DẺO

MẠCH DẺO

18/04/2018 09:10 AM   1504
Thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu, sản xuất mạch in và hàn lắp SMT
Xem chi tiết
Robot sản xuất tự động

PHÔI MẠCH IN ĐẶC BIỆT

18/04/2018 09:10 AM   1494
Thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu, sản xuất mạch in và hàn lắp SMT
Xem chi tiết
Công nghệ nano

THIẾT KẾ MẠCH IN THEO YÊU CẦU

18/04/2018 09:10 AM   1946
Nhận tư vấn, thiết kế, phát triển sản phẩm điện tử theo yêu cầu. Bao gồm: thiết kế sản phẩm, thiết kế mạch in theo chức năng yêu cầu, cung cấp linh kiện, hàn lắp, lập trình firmware và kiểm thử
Xem chi tiết
MẠCH IN CAO TẦN

MẠCH IN CAO TẦN

18/04/2018 09:10 AM   1831
Xem chi tiết