info@havicom.vn
Mạch dẻo

Flexible circuits

Mạch dẻo

Mạch dẻo

21/04/2018 11:54 AM   4848
Bo mạch dẻo có mặt trong hầu hết các thiết bị điện tử tiên tiến như xe cộ, máy bay... và thiết bị hỗ trợ cầm tay PDA, thiết bị điều khiển trong công nghiệp và y tế, vệ tinh và hệ thống an toàn.
Xem chi tiết
Mạch dẻo

Mạch dẻo

21/04/2018 11:54 AM   1212
Bo mạch dẻo có mặt trong hầu hết các thiết bị điện tử tiên tiến như xe cộ, máy bay... và thiết bị hỗ trợ cầm tay PDA, thiết bị điều khiển trong công nghiệp và y tế, vệ tinh và hệ thống an toàn.
Xem chi tiết