sales01@havicom.vn
Mạch PCB 2 lớp

2-layer PCB circuit

Mạch in PCB 2 lớp

Mạch PCB 2 lớp

21/04/2018 11:54 AM   11800
Hầu hết PCB đều được làm từ FR-4, mạch hoạt động tốt với tần số 150Mhz và các đường mạch có độ dài khoảng 8inch. Bảng sau cho ta một vài gợi ý khi chọn chất liệu làm board.
Xem chi tiết