sales01@havicom.vn
Mạch PCB nhiều lớp

Mạch PCB nhiều lớp

Mạch PCB nhiều lớp
Hầu hết PCB đều được làm từ FR-4, mạch hoạt động tốt với tần số 150Mhz và các đường mạch có độ dài khoảng 8inch. Bảng sau cho ta một vài gợi ý khi chọn chất liệu làm board.

(1)Sản phẩm: Mạch PCB 4 lớp

Vật liệu: Roger 4350B

 Số lớp: 4 lớp

 Độ dày: 0.8mm

 Độ dày lớp đồng bên ngoài: 1OZ

 Sử dụng: Các sản phẩm về điện tử

 

(2)Sản phẩm: Mạch PCB 6 lớp

Vật liệu: Roger 5870

Số lớp: 6 lớp

Độ dày: 0.8mm

Độ dày lớp đồng bên ngoài: 1OZ

Sử dụng: Các sản phẩm về điện tử

 

(3) Sản phẩm: Mạch in PCB 10 lớp

Vật liệu: FR-4

Độ dày lớp đồng bên ngoài: 1OZ

 Sử dụng: Các sản phẩm về điện tử

Sản phẩm liên quan