info@havicom.vn
Dự án

Tin tức

Hướng dẫn kiểm tra file gerber trước khi đặt mạch

Hướng dẫn kiểm tra file gerber trước khi đặt mạch

18/10/2018 11:40 AM   1739
Phần mềm Gerber Viewer là phần mềm kiểm tra mạch in. Kiểm tra mạch in 1 lớp, mạch in 2 lớp, mạch in nhiều lớp .
Xem chi tiết
Blind via và Buried via

Blind via và Buried via

15/10/2018 08:24 AM   1083
Các loại via trong mạch in nhiều lớp : Blind via, Buried via. Đặt mạch in với Blind via và Buried via.
Xem chi tiết
CEM-1 vật liệu sản xuất mạch in 1 lớp phổ biến

vật liệu sản xuất mạch in 1 lớp phổ biến

08/10/2018 02:32 PM   1171
Vật liệu mạch in một lớp CEM-1. Vật liêu gia công mạch in giá rẻ một lớp sử dụng phổ biến
Xem chi tiết
Chèn Logo vào mạch in

Chèn Logo vào mạch in

04/10/2018 08:47 AM   1458
Hướng dẫn chèn Logo vào mạch in bằng Altium Designer
Xem chi tiết
Thông số mạch in

Thông số mạch in

01/10/2018 08:45 AM   2231
Khái niệm và thông số mạch in
Xem chi tiết
Xuất file Gerber từ phần mềm thiết kế mạch in Altium Designer

Xuất file Gerber từ phần mềm thiết kế mạch in Altium Designer

27/09/2018 04:48 PM   6375
Xuất file Gerber từ phần mềm thiết kế mạch in Altium Designer
Xem chi tiết