info@havicom.vn
Dự án

Tin tức

Chèn Logo vào mạch in

Chèn Logo vào mạch in

04/10/2018 08:47 AM   701
Hướng dẫn chèn Logo vào mạch in bằng Altium Designer
Xem chi tiết
Thông số mạch in

Thông số mạch in

01/10/2018 08:45 AM   1137
Khái niệm và thông số mạch in
Xem chi tiết
Xuất file Gerber từ phần mềm thiết kế mạch in Altium Designer

Xuất file Gerber từ phần mềm thiết kế mạch in Altium Designer

27/09/2018 04:48 PM   2528
Xuất file Gerber từ phần mềm thiết kế mạch in Altium Designer
Xem chi tiết
Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

26/05/2018 09:27 AM   1794
Sơ đồ tổ chức của Havicom
Xem chi tiết
Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

26/05/2018 09:26 AM   1218
Con người chính là tài sản vô giá của doanh nghiệp, tạo niềm tin và năng lực với đối tác.
Xem chi tiết
Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh

26/05/2018 09:25 AM   1203
Xem chi tiết